Daily Audio Blessings of Sant Bhagwant Sahebji Updated at 5 AM (IST)

 1. Vachnamrut G.M. 21: ”Mudda nu” - Samjuti 4 (21-Mar-2018) 6:13
 2. Vachnamrut G.M. 21: ”Mudda nu” - Samjuti 3 (20-Mar-2018) 5:18
 3. Vachnamrut G.M. 21: ”Mudda nu” - Samjuti 2 (19-Mar-2018) 4:18
 4. Vachnamrut G.M. 21: ”Mudda nu” - Samjuti 1 (18-Mar-2018) 7:26
 5. Vachnamrut G.M. 13 : ”Tej nu” - Samjuti 9 (17-Mar-2018) 6:27
 6. Vachnamrut G.M. 13 : ”Tej nu” - Samjuti 8 (16-Mar-2018) 4:31
 7. Vachnamrut G.M. 13 : ”Tej nu” - Samjuti 7 (15-Mar-2018) 6:19
 8. Vachnamrut G.M. 13 : ”Tej nu” - Samjuti 6 (14-Mar-2018) 6:56
 9. Vachnamrut G.M. 13 : ”Tej nu” - Samjuti 5 (13-Mar-2018) 5:35
 10. Vachnamrut G.M. 13 : ”Tej nu” - Samjuti 4 (12-Mar-2018) 5:56
 11. Vachnamrut G.M. 13 : ”Tej nu” - Samjuti 3 (11-Mar-2018) 5:33
 12. Vachnamrut G.M. 13 : ”Tej nu” - Samjuti 2 (10-Mar-2018) 6:10
 13. Vachnamrut G.M. 13 : ”Tej nu” - Samjuti 1 (9-Mar-2018) 7:20
 14. Guru Bhakti Darshan - Mahelavni Prarthna - 6 (8-Mar-2018) 7:08
 15. Guru Bhakti Darshan - Mahelavni Prarthna - 5 (7-Mar-2018) 6:16
 16. Guru Bhakti Darshan - Mahelavni Prarthna - 5 (6-Mar-2018) 4:32
 17. Guru Bhakti Darshan - Mahelavni Prarthna - 4 (5-Mar-2018) 5:14
 18. Guru Bhakti Darshan - Mahelavni Prarthna - 3 (4-Mar-2018) 4:20
 19. Guru Bhakti Darshan - Mahelavni Prarthna - 2 (3-Mar-2018) 6:16
 20. Guru Bhakti Darshan - Mahelavni Prarthna - 1 (2-Mar-2018) 5:46
 21. Guru Agna Mahatva - 3 (1-Mar-2018) 5:19
 22. Guru Agna Mahatva - 2 (28-Feb-2018) 6:35
 23. Guru Agna Mahatva - 1 (27-Feb-2018) 4:38
 24. Vachnamrut G.P. 70 : “Kakabhai nu, Chor ne kanto vagyanu” - Samjuti 7 (26-Feb-2018) 7:23
 25. Vachnamrut G.P. 70 : “Kakabhai nu, Chor ne kanto vagyanu” - Samjuti 6 (25-Feb-2018) 5:08
 26. Vachnamrut G.P. 70 : “Kakabhai nu, Chor ne kanto vagyanu” - Samjuti 5 (24-Feb-2018) 5:57
 27. Vachnamrut G.P. 70 : “Kakabhai nu, Chor ne kanto vagyanu” - Samjuti 4 (23-Feb-2018) 4:38
 28. Vachnamrut G.P. 70 : “Kakabhai nu, Chor ne kanto vagyanu” - Samjuti 3 (22-Feb-2018) 4:44
 29. Vachnamrut G.P. 70 : “Kakabhai nu, Chor ne kanto vagyanu” - Samjuti 2 (21-Feb-2018) 6:50
 30. Vachnamrut G.P. 70 : “Kakabhai nu, Chor ne kanto vagyanu” - Samjuti 1 (20-Feb-2018) 5:56
 31. Sant Mahima 2 (19-Feb-2018) 4:53
 32. Sant Mahima 1 (18-Feb-2018) 3:15
 33. Mantra Diksha, Vratdhari Diksha History (17-Feb-2018) 7:04
 34. Yogiji Maharaj : Sadhuta ane Dasatvabhav Darshan -3 (16-Feb-2018) 4:06
 35. Yogiji Maharaj : Sadhuta ane Dasatvabhav Darshan -2 (15-Feb-2018) 4:14
 36. Yogiji Maharaj : Sadhuta ane Dasatvabhav Darshan -1 (14-Feb-2018) 5.05
 37. Vishistadvait Sidhhant (13-Feb-2018) 4:33
 38. Dhun Bhajan Prarthan nu Mahatva (12-Feb-2018) 4:19
 39. Vrat Niyam nu Mahatva (11-Feb-2018) 5:17
 40. Vachanamrut - Paravani Mahatmya (10-Feb-2018) 5:48
 41. Satsang Sabha Mahatmya 2 (9-Feb-2018) 3:30
 42. Satsang Sabha Mahatmya 1 (8-Feb-2018) 6:10
 43. Guru Sabha - Yogi Bapa Agna (7-Feb-2018) 5:19
 44. Yogiji Maharaj ni Sadhuta nu Darshan (6-Feb-2018) 5:06
 45. Bhagwan na bhakto ni Nirdoshbhave Seva - 3 (5-Feb-2018) 3:06
 46. Bhagwan na bhakto ni Nirdoshbhave Seva - 2 (4-Feb-2018) 4:53
 47. Bhagwan na bhakto ni Nirdoshbhave Seva - 1 (3-Feb-2018) 3:15
 48. Maya - Asuri Shakti same Ladvani Rit - 3 (2-Feb-2018) 6:59
 49. Maya - Asuri Shakti same Ladvani Rit - 2 (1-Feb-2018) 4:04

Brahma Manan