Daily Audio Blessings of Sant Bhagwant Sahebji Updated at 5 AM (IST)

 1. Vachnamrut G.A. 14 : Kayasthna Aviveknu, Lambakarnanu - Samjuti 4 (24-Sep-2018) 4:19
 2. Vachnamrut G.A. 14 : Kayasthna Aviveknu, Lambakarnanu - Samjuti 3 (23-Sep-2018) 3:49
 3. Vachnamrut G.A. 14 : Kayasthna Aviveknu, Lambakarnanu - Samjuti 2 (22-Sep-2018) 4:55
 4. Vachnamrut G.A. 14 : Kayasthna Aviveknu, Lambakarnanu - Samjuti 1 (21-Sep-2018) 5:35
 5. Vachnamrut G.A. 39 : Vishalyakarni Oshadhinu - Samjuti 6 (20-Sep-2018) 5:02
 6. Vachnamrut G.A. 39 : Vishalyakarni Oshadhinu - Samjuti 5 (19-Sep-2018) 4:12
 7. Vachnamrut G.A. 39 : Vishalyakarni Oshadhinu - Samjuti 4 (18-Sep-2018) 5:54
 8. Vachnamrut G.A. 39 : Vishalyakarni Oshadhinu - Samjuti 3 (17-Sep-2018) 3:55
 9. Vachnamrut G.A. 39 : Vishalyakarni Oshadhinu - Samjuti 2 (16-Sep-2018) 3:53
 10. Vachnamrut G.A. 39 : Vishalyakarni Oshadhinu - Samjuti 1 (15-Sep-2018) 5:45
 11. Vachnamrut G.A. 22 : Sakhi-Sakhana Bhavnu - Samjuti 6 (14-Sep-2018) 5:06
 12. Vachnamrut G.A. 22 : Sakhi-Sakhana Bhavnu - Samjuti 5 (13-Sep-2018) 4:22
 13. Vachnamrut G.A. 22 : Sakhi-Sakhana Bhavnu - Samjuti 4 (12-Sep-2018) 4:55
 14. Vachnamrut G.A. 22 : Sakhi-Sakhana Bhavnu - Samjuti 3 (11-Sep-2018) 5:34
 15. Vachnamrut G.A. 22 : Sakhi-Sakhana Bhavnu - Samjuti 2 (10-Sep-2018) 3:33
 16. Vachnamrut G.A. 22 : Sakhi-Sakhana Bhavnu - Samjuti 1 (09-Sep-2018) 4:15
 17. Suhradbhav (08-Sep-2018) 4:37
 18. Suhradbhav (07-Sep-2018) 5:02
 19. Suhradbhav (06-Sep-2018) 3:56
 20. Suhradbhav (05-Sep-2018) 4:59
 21. Suhradbhav (04-Sep-2018) 2:10
 22. Suhradbhav (03-Sep-2018) 4:48
 23. Suhradbhav (02-Sep-2018) 4:07
 24. Suhradbhav (01-Sep-2018) 4:38
 25. Suhradbhav (31-Aug-2018) 5:38
 26. Suhradbhav (30-Aug-2018) 3:00
 27. Suhradbhav (29-Aug-2018) 4:43
 28. Suhradbhav (28-Aug-2018) 2:59
 29. Vachnamrut Amdavad 2 : Nahi-Doi Puja Karyanu - Samjuti 2 (27-Aug-2018) 4:15
 30. Vachnamrut Amdavad 2 : Nahi-Doi Puja Karyanu - Samjuti 1 (26-Aug-2018) 4:45
 31. Vachnamrut Vadtal 07 : Anvay-Vyatirek Nu - Samjuti 3 (25-Aug-2018) 6:59
 32. Vachnamrut Vadtal 07 : Anvay-Vyatirek Nu - Samjuti 2 (24-Aug-2018) 4:22
 33. Vachnamrut Vadtal 07 : Anvay-Vyatirek Nu - Samjuti 1 (23-Aug-2018) 5:49
 34. Vachnamrut Vadtal 07 : "Daivi-Aasuri Jiv Na Lakshan Nu” - Samjuti 4 (22-Aug-2018) 3:09
 35. Vachnamrut Vadtal 07 : "Daivi-Aasuri Jiv Na Lakshan Nu” - Samjuti 3 (21-Aug-2018) 4:53
 36. Vachnamrut Vadtal 07 : "Daivi-Aasuri Jiv Na Lakshan Nu” - Samjuti 2 (20-Aug-2018) 5:03
 37. Vachnamrut Vadtal 07 : "Daivi-Aasuri Jiv Na Lakshan Nu” - Samjuti 1 (19-Aug-2018) 4:12
 38. Vachnamrut G.P. 21 : ”Ekantik Dharmavala Nu, Akshar Na Be Swarup Nu” - Samjuti 2 (18-Aug-2018) 7:21
 39. Vachnamrut G.P. 21 : ”Ekantik Dharmavala Nu, Akshar Na Be Swarup Nu” - Samjuti 1 (17-Aug-2018) 6:05
 40. Vachnamrut G.P. 15 : ”Dhyan Karavama Kayar Na Thavanu” - Samjuti 2 (16-Aug-2018) 6:04
 41. Vachnamrut G.P. 15 : ”Dhyan Karavama Kayar Na Thavanu” - Samjuti 1 (15-Aug-2018) 5:22
 42. Vachnamrut G.P. 11 : ”Vasana Nu Tatha Ekantik Bhakta Nu” (14-Aug-2018) 6:57
 43. Vachnamrut G.P. 44 : ”Balbalta Damnu, Daglanu” - Samjuti 8 (13-Aug-2018) 5:05
 44. Vachnamrut G.P. 44 : ”Balbalta Damnu, Daglanu” - Samjuti 7 (12-Aug-2018) 4:18
 45. Vachnamrut G.P. 44 : ”Balbalta Damnu, Daglanu” - Samjuti 6 (11-Aug-2018) 4:40
 46. Vachnamrut G.P. 44 : ”Balbalta Damnu, Daglanu” - Samjuti 5 (10-Aug-2018) 4:24
 47. Vachnamrut G.P. 44 : ”Balbalta Damnu, Daglanu” - Samjuti 4 (09-Aug-2018) 3:40
 48. Vachnamrut G.P. 44 : ”Balbalta Damnu, Daglanu” - Samjuti 3 (08-Aug-2018) 4:42
 49. Vachnamrut G.P. 44 : ”Balbalta Damnu, Daglanu” - Samjuti 2 (07-Aug-2018) 3:54
 50. Vachnamrut G.P. 44 : ”Balbalta Damnu, Daglanu” - Samjuti 1 (06-Aug-2018) 3:14
 51. Vachnamrut G.M. 13 : ”Tej nu” - Samjuti 9 (05-Aug-2018) 6:27
 52. Vachnamrut G.M. 13 : ”Tej nu” - Samjuti 8 (04-Aug-2018) 4:32
 53. Vachnamrut G.M. 13 : ”Tej nu” - Samjuti 7 (03-Aug-2018) 6:20
 54. Vachnamrut G.M. 13 : ”Tej nu” - Samjuti 6 (02-Aug-2018) 6:58
 55. Vachnamrut G.M. 13 : ”Tej nu” - Samjuti 5 (01-Aug-2018) 5:36

Brahma Manan