Daily Audio Blessings of Sant Bhagwant Sahebji Updated at 5 AM (IST)

 1. Vachnamrut G.A. 5 : "Mahatmya Yukt Bhaktinu" - Samjuti 3 (18-Dec-2017)
 2. Vachnamrut G.A. 5 : "Mahatmya Yukt Bhaktinu" - Samjuti 2 (17-Dec-2017)
 3. Vachnamrut G.A. 5 : "Mahatmya Yukt Bhaktinu" - Samjuti 1 (16-Dec-2017)
 4. Samvadita - Bhagwan ne Raji Karva Seva Karie (15-Dec-2017)
 5. Samvadita - Bhagwan na Bhakt Divya ane Nirdosh (14-Dec-2017)
 6. Samvadita - Bhagwan Jivan nu Kendra banaviye (13-Dec-2017)
 7. Samvadita - Seva Bhagwanne Raji Karva Kariye 02 (12-Dec-2017)
 8. Samvadita - Seva Bhagwanne Raji Karva Kariye 01 (11-Dec-2017)
 9. Bhakta e Bhagwannu Karya karva nu Instrument (10-Dec-2017)
 10. Samvadita Pragtava Ni Rit (9-Dec-2017)
 11. Doshrahit Thavani Rit_02 (8-Dec-2017)
 12. Doshrahit Thavani Rit_01 (7-Dec-2017)
 13. Bhagvanne Raji Karvani Rit (6-Dec-2017)
 14. Satpurush Ni Agna - Sadhuram (5-Dec-2017)
 15. Hali Mali Ek Mana Thayi Bhakti Kariye (4-Dec-2017)

Brahma Manan