Daily Audio Blessings of Sant Bhagwant Sahebji Updated at 5 AM (IST)

 1. Vachnamrut G.P. 33 : “Mudhpanu, Preeti ne Samajannu” - Samjuti 7 (22-Jul-2018) 4:25
 2. Vachnamrut G.P. 33 : “Mudhpanu, Preeti ne Samajannu” - Samjuti 6 (21-Jul-2018) 4:59
 3. Vachnamrut G.P. 33 : “Mudhpanu, Preeti ne Samajannu” - Samjuti 5 (20-Jul-2018) 4:48
 4. Vachnamrut G.P. 33 : “Mudhpanu, Preeti ne Samajannu” - Samjuti 4 (19-Jul-2018) 6:00
 5. Vachnamrut G.P. 33 : “Mudhpanu, Preeti ne Samajannu” - Samjuti 3 (18-Jul-2018) 3:48
 6. Vachnamrut G.P. 33 : “Mudhpanu, Preeti ne Samajannu” - Samjuti 2 (17-Jul-2018) 4:51
 7. Vachnamrut G.P. 33 : “Mudhpanu, Preeti ne Samajannu” - Samjuti 1 (16-Jul-2018) 4:14
 8. Vachnamrut G.A. 2 : "Pragat Guru roop Harinu" - Samjuti 5 (15-Jul-2018) 6:34
 9. Vachnamrut G.A. 2 : "Pragat Guru roop Harinu" - Samjuti 4 (14-Jul-2018) 5:42
 10. Vachnamrut G.A. 2 : "Pragat Guru roop Harinu" - Samjuti 3 (13-Jul-2018) 5:38
 11. Vachnamrut G.A. 2 : "Pragat Guru roop Harinu" - Samjuti 2 (12-Jul-2018) 5:04
 12. Vachnamrut G.A. 2 : "Pragat Guru roop Harinu" - Samjuti 1 (11-Jul-2018) 4:07
 13. Gunatitanand Swami ni Vato : Prakran 8 ni 18 mi vat (10-Jul-2018) 7:10
 14. Upasna Sidhant - Samjuti 2 (09-Jul-2018) 3:59
 15. Upasna Sidhant - Samjuti 1 (08-Jul-2018) 4:01
 16. Satpurush sathe prasang karavo - Samjuti 2 (07-Jul-2018) 3:36
 17. Satpurush sathe prasang karavo - Samjuti 1 (06-Jul-2018) 5:12
 18. Vachnamrut G.P. 23 : ”Panino Ghado Dholya Nu, Sthitima Raheva Nu” - Samjuti 3 (05-Jul-2018) 5:26
 19. Vachnamrut G.P. 23 : ”Panino Ghado Dholya Nu, Sthitima Raheva Nu” - Samjuti 2 (04-Jul-2018) 5:37
 20. Vachnamrut G.P. 23 : ”Panino Ghado Dholya Nu, Sthitima Raheva Nu” - Samjuti 1 (03-Jul-2018) 6:15
 21. Vachnamrut Vadtal 2 : Panch Shastre Karine Bhagwan Janvanu - Samjuti 4 (02-Jul-2018) 5:52
 22. Vachnamrut Vadtal 2 : Panch Shastre Karine Bhagwan Janvanu - Samjuti 3 (01-Jul-2018) 6:04
 23. Vachnamrut Vadtal 2 : Panch Shastre Karine Bhagwan Janvanu - Samjuti 2 (30-Jun-2018) 5:56
 24. Vachnamrut Vadtal 2 : Panch Shastre Karine Bhagwan Janvanu - Samjuti 1 (29-Jun-2018) 5:37
 25. Vachnamrut G.M. 65 : "Akhtardahyanu" - Samjuti 4 (28-Jun-2018) 4:45
 26. Vachnamrut G.M. 65 : "Akhtardahyanu" - Samjuti 3 (27-Jun-2018) 4:36
 27. Vachnamrut G.M. 65 : "Akhtardahyanu" - Samjuti 2 (26-Jun-2018) 7:18
 28. Vachnamrut G.M. 65 : "Akhtardahyanu" - Samjuti 1 (25-Jun-2018) 5:07
 29. Vachnamrut G.M. 62 : ”Aatmanistha, Pativartapanu ne Daspananu” - Samjuti 9 (24-Jun-2018) 5:53
 30. Vachnamrut G.M. 62 : ”Aatmanistha, Pativartapanu ne Daspananu” - Samjuti 8 (23-Jun-2018) 7:11
 31. Vachnamrut G.M. 62 : ”Aatmanistha, Pativartapanu ne Daspananu” - Samjuti 7 (22-Jun-2018) 4:37
 32. Vachnamrut G.M. 62 : ”Aatmanistha, Pativartapanu ne Daspananu” - Samjuti 6 (21-Jun-2018) 5:10
 33. Vachnamrut G.M. 62 : ”Aatmanistha, Pativartapanu ne Daspananu” - Samjuti 5 (20-Jun-2018) 5:13
 34. Vachnamrut G.M. 62 : ”Aatmanistha, Pativartapanu ne Daspananu” - Samjuti 4 (19-Jun-2018) 4:12
 35. Vachnamrut G.M. 62 : ”Aatmanistha, Pativartapanu ne Daspananu” - Samjuti 3 (18-Jun-2018) 5:09
 36. Vachnamrut G.M. 62 : ”Aatmanistha, Pativartapanu ne Daspananu” - Samjuti 2 (17-Jun-2018) 6:32
 37. Vachnamrut G.M. 62 : ”Aatmanistha, Pativartapanu ne Daspananu” - Samjuti 1 (16-Jun-2018) 7:18
 38. Vachnamrut G.M. 54 : ”Sarwa Sadhan thi Satsang Adhik Kahyo, tenu, Atmabuddhinu” - Samjuti 7 (15-Jun-2018) 2:36
 39. Vachnamrut G.M. 54 : ”Sarwa Sadhan thi Satsang Adhik Kahyo, tenu, Atmabuddhinu” - Samjuti 6 (14-Jun-2018) 4:22
 40. Vachnamrut G.M. 54 : ”Sarwa Sadhan thi Satsang Adhik Kahyo, tenu, Atmabuddhinu” - Samjuti 5 (13-Jun-2018) 6:03
 41. Vachnamrut G.M. 54 : ”Sarwa Sadhan thi Satsang Adhik Kahyo, tenu, Atmabuddhinu” - Samjuti 4 (12-Jun-2018) 5:29
 42. Vachnamrut G.M. 54 : ”Sarwa Sadhan thi Satsang Adhik Kahyo, tenu, Atmabuddhinu” - Samjuti 3 (11-Jun-2018) 5:22
 43. Vachnamrut G.M. 54 : ”Sarwa Sadhan thi Satsang Adhik Kahyo, tenu, Atmabuddhinu” - Samjuti 2 (10-Jun-2018) 5:25
 44. Vachnamrut G.M. 54 : ”Sarwa Sadhan thi Satsang Adhik Kahyo, tenu, Atmabuddhinu” - Samjuti 1 (09-Jun-2018) 5:42
 45. Vachnamrut Vadtal 3 : ”Chaar Prakarna Mota Purushnu” - Samjuti 7 (08-Jun-2018) 5:18
 46. Vachnamrut Vadtal 3 : ”Chaar Prakarna Mota Purushnu” - Samjuti 6 (07-Jun-2018) 4:55
 47. Vachnamrut Vadtal 3 : ”Chaar Prakarna Mota Purushnu” - Samjuti 5 (06-Jun-2018) 6:16
 48. Vachnamrut Vadtal 3 : ”Chaar Prakarna Mota Purushnu” - Samjuti 4 (05-Jun-2018) 6:12
 49. Vachnamrut Vadtal 3 : ”Chaar Prakarna Mota Purushnu” - Samjuti 3 (04-Jun-2018) 5:19
 50. Vachnamrut Vadtal 3 : ”Chaar Prakarna Mota Purushnu” - Samjuti 2 (03-Jun-2018) 4:58
 51. Vachnamrut Vadtal 3 : ”Chaar Prakarna Mota Purushnu” - Samjuti 1 (02-Jun-2018) 5:13
 52. Vachnamrut G.P. 27 : ”Bhagwan Akhand Nivas Karine Rahe Tevi Samjannu” - Samjuti 8 (31-May-2018) 4:42
 53. Vachnamrut G.P. 27 : ”Bhagwan Akhand Nivas Karine Rahe Tevi Samjannu” - Samjuti 7 (30-May-2018) 3:41
 54. Vachnamrut G.P. 27 : ”Bhagwan Akhand Nivas Karine Rahe Tevi Samjannu” - Samjuti 6 (29-May-2018) 7:31
 55. Vachnamrut G.P. 27 : ”Bhagwan Akhand Nivas Karine Rahe Tevi Samjannu” - Samjuti 5 (28-May-2018) 5:43
 56. Vachnamrut G.P. 27 : ”Bhagwan Akhand Nivas Karine Rahe Tevi Samjannu” - Samjuti 4 (27-May-2018) 4:28
 57. Vachnamrut G.P. 27 : ”Bhagwan Akhand Nivas Karine Rahe Tevi Samjannu” - Samjuti 3 (26-May-2018) 5:54
 58. Vachnamrut G.P. 27 : ”Bhagwan Akhand Nivas Karine Rahe Tevi Samjannu” - Samjuti 2 (25-May-2018) 4:38

Brahma Manan