Brahmaswarup Bhagatji Mahãrãj’s 190th Prãgatyotsav, 1 March 2018

 1. Sadguru Sant Pujya Poonambhai 16:32
 2. Sadguru Sant Pujya Ratikaka 23:37

Shãlin Manav Ratna Award Ceremony, 1 March 2018

 1. Swagat Pravachan Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 3:39
 2. Introduction of Pujya Aachãrya Balkrishnaji Shree Hetanbhai 8:11
 3. Prashasti Patra Vanchan Pujya Peterbhai 1:07
 4. Pujya Aachãrya Balkrishnaji 21:10
 5. Aashirvad Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji 14:15
 6. Introduction of Sushri Ramilaben Gandhi Pujya Satishbhai 9:09
 7. Prashasti Patra Vanchan Pujya Peterbhai 1:01
 8. Sushri Ramilaben Gandhi 6:30
 9. Introduction of Dr Tejusbhai Nayak Pujya Utpalbhai 9:20
 10. Prashasti Patra Vanchan Pujya Peterbhai 0:58
 11. Dr Tejusbhai Nayak 11:04
 12. Aashirvad Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 22:05

Sant Bhagwant Sahebji 79th Prãgatyotsav, 2 March 2018

 1. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 26:26
 2. Sadguru Sant Pujya Shantibhai 16:02
 3. Dr Manojbhai Soni 35:58
 4. Param Pujya Aadhyatmanand Swamiji 23:05
 5. Param Pujya Premswarup Swamiji (YDS) 16:31
 6. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji 17:35