Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 • Shree Thãkorji Mahãrãj, Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai and Yajmãns during Pãtotsav vidhi.

 • Aachãrya Pujya Rajubhai and Sur Vrund performed Pãtotsav vidhi.

 • Pujya Arunbhai performed pujan of Yajmãns.

 • Pujya Divyeshbhai tied nada-chhadi to Yajmãns.

 • Pujya Pankajbhai tied nada-chhadi to Yajmãns.

 • Pujya Dineshbhai offered khes and Pujya Pankajbhai tied nada-chhadi to Yajmãns.

 • Pujya Divyeshbhai offered khes and Pujya Yagneshbhai tied nada-chhadi to Yajmãns.

 • Yajmãns, Santo, Sant Baheno and Haribhakto during Pãtotsav vidhi.

 • Yajmãns performed Sankalp during Pãtotsav vidhi.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai, Pujya Bharatbhai and Pujya Arunbhai performed Ishta-Dev Puja Vidhi of Shree Thãkorji Mahãrãj, Shree Gunãtitãnand Swami and Shree Gopalãnand Swami.

 • Pujya Gopalbapa, Pujya Umeshbhai and Pujya Haribhai performed Ishta-Dev Puja Vidhi of Brahmãswarup Bhagatji Mahãrãj, Brahmãswarup Jãgã Swãmi and Shree Hanumanji.

 • Pujya Yagneshbhai, Pujya Divyeshbhai and Pujya Dineshbhai performed Ishta-Dev Puja Vidhi of Brahmãswarup Shãstriji Mahãrãj, Brahmãswarup Yogiji Mahãrãj and Shree Ganpatiji.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai and Santo performed Jalãbhishek.

 • Vratdhãri Santo performed Jalãbhishek.

 • Vratdhãri Santo performed Jalãbhishek.

 • Vratdhãri Santo performed Jalãbhishek.

 • Yajmãns performed Jalãbhishek.

 • Yajmãns performed Jalãbhishek.

 • Yajmãns performed Jalãbhishek.

 • Yajmãns performed Jalãbhishek.

 • Jai Jai Kaar…

 • Shree Thãkorji Mahãrãj with a divinely blissful Shangãr.

 • Jai Jai Kaar…

 • Jai Jai Kaar…

 • Jai Jai Kaar…

 • Jai Jai Kaar…

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed pujan of Shree Thãkorji Mahãrãj.

 • Pujya Bharatbhai performed pujan of Brahmãswarup Bhagatji Mahãrãj, Brahmãswarup Jãgã Swãmi.

 • Pujya Bharatbhai performed pujan of Brahmãswarup Shãstriji Mahãrãj, Brahmãswarup Yogiji Mahãrãj.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed pujan of Shree Ganpatiji.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed pujan of Shree Hanumanji.

 • Pujya Girishbhai performed pujan of Param Pujya Pramukh Swamiji, Param Pujya Mahant Swamiji, Param Pujya Hariprasad Swamiji and Param Pujya Aksharvihari Swamiji.

 • Pujya Pankajbhai performed pujan of Brahmãswarup Krishnaji Ada, Param Pujya Kakaji, Param Pujya Pappaji and Sant Bhagwant Sahebji.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed Pãtotsav Aarti.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai and Pujya Bharatbhai performed Pãtotsav Aarti.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai and Vratdhãri Santo performed Pãtotsav Aarti.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed Mantra Pushpãnjali.

 • Vartdhãri Santo, Yajmãns and Haribhakto performed Mantra Pushpãnjali.

 • Annakut was offered to Shree Thãkorji Mahãrãj.

 • Annakut was offered to Shree Thãkorji Mahãrãj.

 • Hardikbhai performed pujan and received blessings from Sant Bhagwant Sahebji.

 • Balkrishnabhai offered garland and received blessings from Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai.

 • Shri Jagatbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan.

 • Hetenbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan.

 • Hemangbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan.

 • Mithiben performed Mahãtmya Darshan Pravachan.

 • Pallaviben performed Mahãtmya Darshan Pravachan.

 • Parasbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan.

 • Pujya Rajubhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan.

 • Pujya Bharatbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai, Vartdhãri Santo, Sant Baheno and Haribhakto during Sabhã.