Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

« 2 of 2 »

Audio Blessings

  1. Sadguru Sant Pujya Shantibhai 13:10
  2. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 12:19
  3. Param Pujya Adhyatmanand Swami 12:06
  4. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji 27:57