Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 • Dollarbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan.

 • Priyankaben shared her experiences.

 • Mansiben shared her experiences.

 • Keyurbhai shared his experiences.

 • Pujya Ashokbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan.

 • Sadguru Sant Pujya Shantibhai, Vratdhãri Santo and Haribhakto during Shibir Sabhã.

 • Manishbhai (Sydney) shared his experiences.

 • Poonamben shared her experiences.

 • Amrutbhai (UK) performed Mahãtmya Darshan Pravachan.

 • Samirbhai shared his experiences.

 • Pujya Utpalbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan.