Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 • Dr Manojbhai performed pujan of Shree Thãkorji Mahãrãj during shibir.

 • Dr Manojbhai performed pujan and received blessings from Sant Bhagwant Sahebji during shibir.

 • Sadguru Sant Pujya Shantibhai showered blessings on Dr Manojbhai during shibir.

 • Tanmanybhai performed pujan and received blessings from Sant Bhagwant Sahebji during shibir.

 • Tanmanybhai performed pujan and received blessings from Sadguru Sant Pujya Shantibhai during shibir.

 • Tanmanybhai performed pujan of Dr Manojbhai during shibir.

 • Sadguru Sant Pujya Shantibhai showered blessings on Tanmanybhai during shibir.

 • Vipulbhai offered bouquet and received blessings from Sant Bhagwant Sahebji on his birthday during shibir.

 • Vipulbhai offered bouquet and received blessings from Sadguru Sant Pujya Shantibhai during shibir.

 • Vipulbhai offered bouquet to Dr Manojbhai during shibir.

 • Dr Manojbhai and Vipulbhai with Sant Bhagwant Sahebji and Sadguru Sant Pujya Shantibhai during shibir.

 • Vipulbhai offered rose to Dipenbhai (President of AM Australia) during shibir.

 • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Sant Pujya Shantibhai, (L to R) Amrutbhai, Dipenbhai, Dr Manojbhai, Johnubhai (President of AM New Zealand), Dilipbapu (Vice President of AM Australia) lightning the lamp during Shibir.

 • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Sant Pujya Shantibhai, (L to R) Amrutbhai, Dipenbhai, Dr Manojbhai, Dr Jitubhai, Johnubhai, Dilipbapu during Deep Prãgtya in Shibir.

 • Dipenbhai briefed about Shibir Memento (Australian Registered Post Tickets) during shibir.

 • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Sant Pujya Shantibhai and Dignitaries inaugurated Shibir Memento during shibir.

 • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Sant Pujya Shantibhai and Dignitaries inaugurated Shibir Memento during shibir.

 • Dr Manojbhai delivered Pravachan on Akshar Purushottam Upasana during shibir.

 • Dr Manojbhai delivered Pravachan on Akshar Purushottam Upasana during shibir.

 • Dr Manojbhai delivered Pravachan on Akshar Purushottam Upasana during shibir.

 • Dr Manojbhai delivered Pravachan on Akshar Purushottam Upasana during shibir.

 • Dr Manojbhai delivered Pravachan on Akshar Purushottam Upasana during shibir.

 • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Sant Pujya Shantibhai and Dr Manojbhai during shibir.

 • Vratdhãri Santo and Haribhakto during shibir.

 • Haribhakto during shibir.

 • Kids at Ghanshyam Faliyu during shibir.

 • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Sant Pujya Shantibhai, Dr Manojbhai Soni (India), Dr Jitubhai (Vice President, AM USA), Shri Dipenbhai (President, AM Australia), Shri Johnubhai (President, AM New Zealand), Vratdhãri Santo and Shibir Participants.