Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 • Shree Thãkorji Mahãrãj during Pãtotsav vidhi.

 • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Santo Pujya Ashvinbhai, Pujya Ratikaka and Pujya Harshadbhai during Pãtotsav vidhi.

 • Sadguru Sant Pujya Harshadbhai performed pujan of Yajmãns.

 • Pujya Umeshbhai tied nada-chhadi to Yajmãns.

 • Pujya Jagdishbhai tied nada-chhadi to Yajmãns.

 • Pujya Dr Bharatbhai tied nada-chhadi to Yajmãns.

 • Aachãrya Pujya Rajubhai, Pujya Bimalbhai and Sur Vrund performed Pãtotsav vidhi.

 • Vratdhãri Santo and Yajmãns during Pãtotsav vidhi.

 • Yajmãns performed Sankalp during Pãtotsav vidhi.

 • Sadguru Santo Pujya Ratikaka, Pujya Harshadbhai and Pujya Dilipbhai performed Ishta-Dev Puja Vidhi of Shree Thãkorji Mahãrãj, Shree Gunãtitãnand Swami and Shree Gopalãnand Swami.

 • Sadguru Santo Pujya Ratikaka, Pujya Harshadbhai and Pujya Dilipbhai performed Ishta-Dev Puja Vidhi of Shree Thãkorji Mahãrãj, Shree Gunãtitãnand Swami and Shree Gopalãnand Swami.

 • (L to R) Pujya Dr Bharatbhai, Pujya Rameshbhai, Sadguru Santo Pujya Harshadbhai, Pujya Ratikaka, Pujya Dilipbhai, Pujya Govindbhai and Pujya Ashvinbhai performed Ishta-Dev Puja Vidhi.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed Jalãbhishek.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings.

 • Vratdhãri Santo and Yajmãns during Pãtotsav vidhi.

 • Haribhakto during Pãtotsav vidhi.

 • Shree Thãkorji Mahãrãj with a divinely blissful Shangãr.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed pujan of Shree Thãkorji Mahãrãj.

 • Sadguru Sant Pujya Ratikaka performed pujan of Brahmãswarup Shãstriji Mahãrãj, Brahmãswarup Yogiji Mahãrãj.

 • Pujya Peterbhai performed pujan of Param Pujya Kakaji, Param Pujya Pappaji and Sant Bhagwant Sahebji.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed Mantra Pushpãnjali.

 • Kanjibapa performed pujan and received blessings from Sant Bhagwant Sahebji.

 • Kanjibapa performed pujan and received blessings from Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai.

 • Dhanshukhbhai offered garland and received blessings from Sant Bhagwant Sahebji.

 • Dhanshukhbhai offered garland and received blessings from Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed Pãtotsav Aarti.

 • Sadguru Sant Pujya Ratikaka performed Pãtotsav Aarti.

 • Sadguru Sant Pujya Harshadbhai performed Pãtotsav Aarti.

 • Annakut was offered to Shree Thãkorji Mahãrãj.

 • Pujya Dineshbhai offered Thãl to Shree Thãkorji Mahãrãj.

 • Pujya Haribhai performed Annakut Aarti.

 • Jai Jai Kaar…

 • Jai Jai Kaar…