Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 • Shree Thakorji Maharaj, Brahmaswaroop Yogiji Maharaj, Sant Bhagwant Sahebji and Sadguru Sant Pujya Shantibhai during the sabha.

 • Sur Vrund sang bhajan.

 • Ghanshyambhai (Sarbhan) performed pujan of Brahmaswaroop Yogiji Maharaj.

 • Ghanshyambhai (Sarbhan) performed pujan of Sant Bhagwant Sahebji.

 • Ghanshyambhai (Sarbhan) performed pujan of Sadguru Sant Pujya Shantibhai.

 • Sadguru Sant Pujya Ratikaka showered blessings on Ghanshyambhai (Sarbhan).

 • Bhagwanbhai (Sarbhan) offered garland to Shree Thakorji Maharaj.

 • Bhagwanbhai (Sarbhan) offered garland to Sadguru Sant Pujya Shantibhai.

 • Brahmaswaroop Yogiji Maharaj, Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Sant Pujya Shantibhai and Sadguru Sant Pujya Ratikaka during the sabha.

 • Dollarbhai (Vadodara) performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Pujya Rameshbhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Kids offered card and received blessings from Sadguru Sant Pujya Ratikaka.

 • Amrutbhai (V V Nagar) performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Sadguru Sant Pujya Ratikaka showered blessings.

 • Sadguru Sant Pujya Ratikaka showered blessings.

 • Sadguru Sant Pujya Ratikaka showered blessings.

 • Vratdhari Santo and Haribhakto during the sabha.

 • Cake arpan rituals.