Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 • Shree Thakorji Maharaj and Anadi Mul Akshar Murti Shri Gunatitanand Swami during the celebrations.

 • Shree Thakorji Maharaj, Anadi Mul Akshar Murti Shri Gunatitanand Swami, Brahmaswaroop Yogiji Maharaj, Sant Bhagwant Sahebji and Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai during the celebrations.

 • Pramodbhai performed pujan of Shree Thakorji Maharaj.

 • Pramodbhai performed pujan of Anadi Mul Akshar Murti Shri Gunatitanand Swami.

 • Pramodbhai performed pujan and received blessings from Sant Bhagwant Sahebji.

 • Pramodbhai performed pujan and received blessings from Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai.

 • Jayeshbhai offered garland to Anadi Mul Akshar Murti Shri Gunatitanand Swami.

 • Jayeshbhai offered garland and received blessings from Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai.

 • Pujya Satishbhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings.

 • Deep anchored the celebrations.

 • Haribhakto during the celebrations.