Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

  1. Title Music 00:56
  2. Title 00:42
  3. Sadhu Hriday ni Prarthna Ganga - Sadguru Sant Pujya Shantibhai 04:23
  4. Sadhutana Kasabna Kasabi 06:34
  5. Shalin Manav Ratna Award 08:43
  6. Bhajan - Fagan Rang Rangilo Aayo 06:56
  7. Dhuleti Parv 05:36
  8. Sant Bhagwant Sahebji ni Chhe Mahatmya Sabhar Vani Sada 22:01
  9. Satsang Samachar 25:05