Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 1. Title Music
 2. Title
 3. Hradaygat Koti Koti Vandan
 4. Gurudev Yogiji Maharaj
 5. Bhajan - Jogi E Sthapyo Brahmasamaj
 6. Brahmaswarup Param Pujya Kakaji Maharaj
 7. Brahmaswarup Param Pujya Pappaji Maharaj
 8. Sant Bhagavant Param Pujya Sahebji
 9. Swarupo na Shree Mukhe
 10. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai
 11. Sadguru Sant Pujya Shantibhai
 12. Bhajan - Parabhav ni Bandhu Beldi
 13. Bandhu Beladi Parabhav ni
 14. Sant Bhagwant Sahebji ni Chhe Mahatmya Sabhar Vani Sada
 15. Sadhu Hriday ni Prarthna Ganga - Sadguru Sant Pujya Shantibhai
 16. Anoopam ni He Amrut Dhara - Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai
 17. Pardeshma Prabhuno Prasang
 18. Satsang Samachar