Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 1. Title Music 00:56
 2. Title 00:42
 3. Hradaygat Koti Koti Vandan 00:40
 4. Gurudev Yogiji Maharaj 06:34
 5. Bhajan - Jogi E Sthapyo Brahmasamaj 06:51
 6. Brahmaswarup Param Pujya Kakaji Maharaj 07:18
 7. Brahmaswarup Param Pujya Pappaji Maharaj 16:34
 8. Sant Bhagavant Param Pujya Sahebji 11:25
 9. Swarupo na Shree Mukhe 03:09
 10. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 21:19
 11. Sadguru Sant Pujya Shantibhai 14:26
 12. Bhajan - Parabhav ni Bandhu Beldi 06:29
 13. Bandhu Beladi Parabhav ni 00:46
 14. Sant Bhagwant Sahebji ni Chhe Mahatmya Sabhar Vani Sada 29:25
 15. Sadhu Hriday ni Prarthna Ganga - Sadguru Sant Pujya Shantibhai 06:10
 16. Anoopam ni He Amrut Dhara - Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 45:56
 17. Pardeshma Prabhuno Prasang 27:22
 18. Satsang Samachar 16:34