Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 1. Title Music 0:56
 2. Title 0:42
 3. Ekta E j Ekantikpanu 0:31
 4. Gurudev Yogiji Maharajni Jivanbhavna 0:27
 5. He Pranpurush Guruvarya Shastriji Maharaj 2:37
 6. Bhajan - He Kakaji Divya Udgata 5:52
 7. Sant Bhagwant Sahebji ni Chhe Mahatmya Sabhar Vani Sada 34:22
 8. Sadhu Hriday ni Prarthna Ganga - Sadguru Sant Pujya Shantibhai 5:33
 9. Bhajan - Dada Saheb Vahala 3:45
 10. Shree Yogi Yuva Grishma Shibir 2017 11:44
 11. Satsang Samachar 15:04