Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 1. Title Music 00:56
 2. Title 00:42
 3. Vandan Shat Shat Sahastrakoti 03:04
 4. Yogiji Maharaj na Aashirvad 01:33
 5. Bhajan - Purvanu Punya Pragat Thayu 06:41
 6. Pruthvi Par Pradurbhav Navamie 03:59
 7. Sadhu Hriday ni Prarthna Ganga - Sadguru Sant Pujya Shantibhai 04:51
 8. Bhajan - Manbhavan Sahajanand 09:28
 9. Sant Bhagwant Sahebji ni Chhe Mahatmya Sabhar Vani Sada 25:48
 10. Ame Kalyan Karishu 08:09
 11. Satsang Samachar 05:39