Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 1. Title Music 0:56
 2. Title 0:42
 3. Gurudev Yogiji Maharajne Sahstrakoti Vandan 6:26
 4. Hariprasad Swamijine Shat Shat Koti Vandan 4:53
 5. Bhajan - Tane Haiyama Padharavu Re 7:16
 6. Sant Bhagwant Sahebji ni Chhe Mahatmya Sabhar Vani Sada 39:09
 7. Dashabdi Mahotsav, Kharghar 17:18
 8. Bhajan - Aaya Dashabdi Utsav Aaya 6:27
 9. Sadhu Hriday ni Prarthna Ganga - Sadguru Sant Pujya Shantibhai 2:12
 10. Anoopam ni He Amrut Dhara - Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 8:25
 11. Satsang Samachar 9:54