Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 1. Title Music 00:56
 2. Title 00:42
 3. Gurudev Yogiji Maharajne Sahstrakoti Vandan 06:26
 4. Hariprasad Swamijine Shat Shat Koti Vandan 04:53
 5. Bhajan - Tane Haiyama Padharavu Re 07:16
 6. Sant Bhagwant Sahebji ni Chhe Mahatmya Sabhar Vani Sada 39:09
 7. Dashabdi Mahotsav, Kharghar 17:18
 8. Bhajan - Aaya Dashabdi Utsav Aaya 06:27
 9. Sadhu Hriday ni Prarthna Ganga - Sadguru Sant Pujya Shantibhai 02:12
 10. Anoopam ni He Amrut Dhara - Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 08:25
 11. Satsang Samachar 09:54