Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 1. Title Music 00:56
 2. Title 00:42
 3. Sant Bhagawant Sahebjina Aashirvad 02:39
 4. Nutan Varshabhinandan 04:41
 5. Anoopam Aanganiye Aavi Dipavali 06:51
 6. Sant Bhagwant Sahebji ni Chhe Mahatmya Sabhar Vani Sada 44:23
 7. Sadhu Hriday ni Prarthna Ganga - Sadguru Sant Pujya Shantibhai 01:55
 8. Shri Yogi Chalisa 15:01
 9. Anoopam ni He Amrut Dhara - Sadguru Sant Pujya Shantibhai 19:50
 10. Pardeshma Prabhuno Prasang 13:35
 11. Satsang Samachar 07:18