Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 1. Title Music 00:56
 2. Title 00:42
 3. Aho Yogina Anoopam Amrutsarjan 03:38
 4. Sant Bhagwant Sahebjine Sang Bhaktino Anoopam Umang 22:22
 5. Bhajan - Hoji Vhaalu Laage Taaru Naam Re 05:09
 6. Sant Bhagwant Sahebji ni Chhe Mahatmya Sabhar Vani Sada 51:03
 7. Sadhu Hriday ni Prarthna Ganga - Sadguru Sant Pujya Shantibhai 03:03
 8. Anoopam ni He Amrut Dhara - Sadguru Sant Pujya Shantibhai 31:47
 9. Bhajan - Aavya Hari Und Ne Teere 06:42
 10. Pardeshma Prabhuno Prasang 04:14
 11. Satsang Samachar 29:38