Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

  • Sant Bhagwant Sahebji and Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai with Kanjibhai and Bhaveshbhai during their visit to Parmita Mandir, Anoopam Mission, Mogri.

  • Sant Bhagwant Sahebji and Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai with Ritaben during their visit to Parmita Mandir, Anoopam Mission, Mogri.

  • Sant Bhagwant Sahebji and Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai with Dr Pareshbhai and his friend during their visit to Parmita Mandir, Anoopam Mission, Mogri.

  • Sant Bhagwant Sahebji with Kantukaka and family during their visit to Anoopam Mission, Mogri.