Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

  • Sant Bhagwant Sahebji and Sadguru Sant Pujya Shantibhai with Shri Pankajbhai and family during their visit to Parmita Mandir, Anoopam Mission, Mogri.

  • Sant Bhagwant Sahebji showers blessing during Pujya Jyotiben’s Prãrthanã Sabhã at Gunatit Jyot, V V Nagar.

  • Sant Bhagwant Sahebji and Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai with Bimalbhai, Dr Parikh and Parulben (USA) during their visit to Anoopam Mission's New Educational Campus, Pragnan Tirth in Mogri.