Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

  • Sant Bhagwant Sahebji showering blessings on (L to R) Shri Yogeshbhai (BJP Leader, Anand), Shri Bhurabhai (BJP Leader, V V Nagar), Shri Shabdasharanbhai (General Secretary, BJP), Shri Vipulbhai (BJP Leader, Sojitra) and Thakorbhai (BJP Leader, Vadodara) during their visit to Parmita Mandir, Anoopam Mission, Mogri.