Anoopam Mission India
Annual Events List 2019, Vikram Samvat 2075 & 2076

Actual Day

Events

January
Jan 01 - TueWestern New Year Day
Jan 14 - MonMakar Sankranti - Uttarayan
Dhanurmas Samapt
Jan 21 - MonPosh Sud Poonam
Anadi Mul Akshar Murti Shri Gunatitanand Swami Diksha Din (Vikram Samvat 1866) (20th Jan 1810)
Anoopam Diksha Din (Vikram Samvat 2023) (26th Jan 1967)
Anoopam Mission, Mogri Mandir Murti Patotsav (8th Jan 1993)
Jan 23 - WedYogi Nirvandin, Yogi Smurtidin Annual Kirtan Sandhya
Jan 26 - SatRepublic Day of India (1950)
Brahmajyoti Pravesh Din (1986)
February
Feb 01 - FriAnoopam Mission, Amdavad Mandir Murti Patotsav (2016)
Feb 03 - SunParam Pujya Kakaji Shakshatkar Din (1952) (Maha Sud Aatham, Vikram Samvat 2008)
Feb 10 - SunMaha Sud Pancham - Vasant Panchami
Shikshapatri Jayanti (Vikram Samvat 1882) (11th Feb 1826)
Sadguru Nishkulanand Swami Jayanti (Vikram Samvat 1822) (1766)
Sadguru Brahmanand Swami Jayanti (Vikram Samvat 1828) (1772)
Brahmaswaroop Param Pujya Shastriji Maharaj Jayanti (Vikram Samvat 1921) (31st Jan 1865)
Feb 13 - WedMaha Sud Aatham - Anadi Mahamukt Shri Gopalanand Swami Jayanti (Vikram Samvat 1837) (2nd Feb 1781)
Feb 15 - FriParam Pujya Aksharvihari Swamiji Pragatyotsav (1936)
March
Mar 04 - MonMaha Vad Chaudash - Maha Shivratri
Mar 20 - WedFagan Sud Poonam - Holi
Brahmaswaroop Param Pujya Bhagatji Maharaj Jayanti (Vikram Samvat 1885) (20th Mar 1829)
Mar 21 - ThuFagan Vad Padvo - Dhuleti
Sant Bhagvant Sahebji Pragatyotsav (Vikram Samvat 1996) (23rd Mar 1940)
Param Pujya Mukundjivan Swamiji Pragatyotsav (Guruji, Delhi) (1937)
Mar 23 - SatSant Bhagvant Sahebji Pragatyotsav
(Fagan Vad Padvo - Dhuleti, Vikram Samvat 1996) (1940)
Anoopam Mission, Vemar Mandir Murti Patotsav (2015)
April
Apr 06 - SatChaitra Sud Padvo - Cheti Chand (New Year of Sindhi Community), Gudi Padvo
Apr 14 - SunChaitra Sud Nom
Shree Hari Jayanti
Shree Ramnavami
Lord Swaminarayan Pragatyadin (Vikram Samvat 1837) (3rd Apr 1781)
Apr 17 - WedChaitra Sud Terash
Brahmaswaroop Param Pujya Yogiji Maharaj Diksha Din (Vikram Samvat 1967) (Tuesday, 11th Apr 1911)
Shree Mahavir Jayanti
Apr 19 - FriChaitra Sud Poonam - Shree Hanuman Jayanti
May
May 01 - WedAnoopam Mission Social Welfare Centre, Kharghar, Navi Mumbai - Mandir Murti Patotsav (2007)
Gujarat Sthapana Din – Maharashtra Sthapana Din
May 04 - SatParam Pujya Hariprasad Swamiji Pragatyotsav (1934)
Apr 07 - TueParshuram Jayanti
May 14 - TueShree Yogiji Aagnadin (1966) - Mantra Diksha Din
Anoopam Mission Surat Mandir Murti Patotsav (2007)
May 18 - SatVaishakh Sud Poonam - Shree Buddha Jayanti
May 31 - FriVaishakh Vad Barash - Brahmaswaroop Param Pujya Yogiji Maharaj Jayanti
(Vikram Samvat 1948) (3rd Jun 1892)
June
Jun 12 - WedParam Pujya Kakaji Jayanti (1918) (Jeth Sud Choth, Vikram Samvat 1948)
Jun 30 - SunJeth Vad Barash - Nilkanthvarni & Ramanand Swamiji Milan Din, Piplana (Vikram Samvat 1856, 18th June 1800)
July
Jul 04 - ThuAshadh Sud Bij - Rath Yatra
Jul 12 - FriAshadh Sud Ekadashi, Devshayni Ekadashi - Chaturmas Prarambh
Jul 15 - MonPujya Ashvinbhai's Pragatyadin (Ashadh Sud Bij - Rath Yatra, Vikram Samvat 1998) (1942)
Jul 16 - TueAshadh Sud Poonam - Guru Purnima - Shree Vyas Purnima
Jul 18 - ThuAshadh Vad Bij - Hindola Prarambh
Jul 20 - SatAnoopam Mission Shree Swaminarayan Spiritual & Cultural Centre, Allentown USA Mandir Murti Patotsav (2003)
August
Aug 02 - FriShravan Sud Bij - Param Pujya Sona Ba Jayanti (Vikram Samvat 1962, 23rd Jul 1906)
Aug 05 - MonShravan Sud Pancham - Brahmaswaroop Param Pujya Krushnaji Ada Jayanti (Vikram Samvat 1890)
Aug 15 - ThuIndependence Day of India (1947)
Shravan Sud Poonam - Rakshabandhan, Naliyeri Purnima, Badev
Aug 16 - FriAnoopam Mission, UK Mandir Murti Patotsav
(Shravan Sud Bij, Vikram Samvat 2071) (2015)
Aug 17 - SatPateti - Parsi New Year
Shravan Vad Bij - Hindola Samapt
Aug 24 - SatShravan Vad Aatham - Shree Krishna Janmashtami
Aug 27 - TueSadguru Sant Pujya Shantibhai's Pragatyadin (Shravan Vad Padvo, Vikram Samvat 1998) (1942)
September
Sep 01 - SatParam Pujya Pappaji Jayanti (Bhadarva Vad Chhath, Vikram Samvat 1972) (1916)
Sep 02 - MonBhadarva Sud Choth - Shree Ganesh Chaturthi
Sep 09 - MonBhadarva Sud Ekadashi - Jal Jhilni Ekadashi
Sep 18 - WedSadguru Sant Pujya Ratikaka's Pragatyadin (Vikram Samvat 1995) (1939)
Sep 23 - MonBhadarva Vad Nom - Param Pujya Mahant Swami Maharaj Pragatyotsav
(Vikram Samvat 1989) (7th Sep 1933)
Sep 29 - SunNavratri Prarambha
October
Oct 08 - TueAaso Sud Dasham – Dashera Pujan - Vijayadashmi
Oct 13 - SunAaso Sud Poonam - Sharad Poonam Anadi Mul Akshar Murti Shri Gunatitanand Swami Jayanti
(Vikram Samvat 1841) (17th Oct 1785)
Oct 15 - TueAaso Vad Bij - Brahmaswaroop Param Pujya Jaga Swami Jayanti (Vikram Samvat 1883) (1827)
Oct 25 - FriAaso Vad Terash - Dhan Terash - Shree Lakshmi Pujan
Oct 26 - SatAaso Vad Chaudash – Shree Hanuman Puja
Oct 27 - SunAaso Vad Amas - Dipavali – Shree Sharda Pujan
Oct 28 - MonKartak Sud Padvo - New Year - Mangal Milan (Vikram Samvat 2071) Shree Annakut Mahotsav
Shree Aksharpurshottam Upasna Pravartan Din (Vikram Samvat 1962) (1905)
Oct 29 - TueKartak Sud Bij – Bhai bij - Parivarik Susanvadita Din
November
Nov 5 - MonSadguru Sant Pujya Poonambhai's Pragatyadin (1941)
Nov 6 - TueSadguru Sant Pujya Harshadbhai's Pragatyadin (1944)
Nov 08 - FriKartak Sud Ekadashi
Dev Uthi - Prabodhini Ekadashi
Chaturmas Samapt
Shakotsav, Tusli Vivah Prarambh
Nov 18 - MonKartak Vad Chhath - Brahmaswaroop Param Pujya Shastriji Maharaj Diksha Din (Vikram Samvat 1939)
December
Dec 01 - SunGurusabha Prarambh Din (1957)
Dec 04 - WedMagshar Sud Aatham - Param Pujya Pramukh Swamiji Jayanti (Vikram Samvat 1978) (7th Dec 1921)
Dec 25 - WedChristmas Day
Dec 31 - TueShree Swaminarayan Mahamantra Din (Magshar Vad Safla Ekadashi, Vikram Samvat 1858) (1801)
(Place : Faneni, Rajkot)
Please note that the dates provided may be subject to change.
Kindly contact the centre concerned for up-to-date information.