Diwali Celebrations, AM-Mogri, 3 to 8 Nov 2018

 1. Sant Bhagwant Sahebji - Diwali Prarambh Mogri (03-11-2018) 11:04
 2. Sadguru Sant Pujya Shantibhai - Lakshmi Pujan Mogri (05-11-2018) 12:53
 3. Dr Manojbhai - Sant Bhagwant Sahebji's Sankalp - Lakshmi Pujan Mogri (05-11-2018) 15:54
 4. Sant Bhagwant Sahebji - Lakshmi Pujan Mogri (05-11-2018) 22:29
 5. Sadguru Sant Pujya Ashvibhai - Sharda Pujan Mogri (07-11-2018) 28:41
 6. Dr Manojbhai - Sant Bhagwant Sahebji's Sankalp - Sharda Pujan Mogri (07-11-2018) 7:49
 7. Sant Bhagwant Sahebji - Sharda Pujan Mogri (07-11-2018) 5:16
 8. New Year Bhajan : Akshar Na He Dhami Shreeji (08-11-2018) Lyrics 7:41
 9. Sadguru Sant Pujya Shantibhai - New Year Mogri (08-11-2018) 13:11
 10. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai - New Year Mogri (08-11-2018) 7:04
 11. Sant Bhagwant Sahebji (08-11-2018) 26:53

GuruPurnima Mahaparva, AM-Mogri, 27 July 2018

 1. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 3:05
 2. Sadguru Sant Pujya Shantibhai 29:13
 3. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji 30:12

Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai’s 77th Pragatyadin, AM-Mogri, 15 July 2018

 1. Sadguru Sant Pujya Shantibhai 8:40
 2. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 3:58
 3. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji 25:47

Sakriya Karyakar Shibir, 22 April 2018

 1. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji - Part 1 16:00
 2. Dr Manojbhai Soni 1:13:55
 3. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 1:13:10
 4. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji - Part 2 58:05

Sant Bhagwant Sahebji 79th Prãgatyotsav, AM-Vemar, India, 23 Mar 2018

 1. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji 6:00
 2. Sadguru Sant Pujya Shantibhai 9:24
 3. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 39:42

Sant Bhagwant Sahebji 79th Prãgatyotsav, AM-Mogri, India, 2 Mar 2018

 1. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 26:26
 2. Sadguru Sant Pujya Shantibhai 16:02
 3. Dr Manojbhai Soni 35:58
 4. Param Pujya Aadhyatmanand Swamiji 23:05
 5. Param Pujya Premswarup Swamiji (YDS) 16:31
 6. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji 17:35

Shãlin Manav Ratna Award Ceremony, AM-Mogri, India, 1 Mar 2018

 1. Swagat Pravachan Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 3:39
 2. Introduction of Pujya Aachãrya Balkrishnaji Shree Hetanbhai 8:11
 3. Prashasti Patra Vanchan Pujya Peterbhai 1:07
 4. Pujya Aachãrya Balkrishnaji 21:10
 5. Aashirvad Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji 14:15
 6. Introduction of Sushri Ramilaben Gandhi Pujya Satishbhai 9:09
 7. Prashasti Patra Vanchan Pujya Peterbhai 1:01
 8. Sushri Ramilaben Gandhi 6:30
 9. Introduction of Dr Tejusbhai Nayak Pujya Utpalbhai 9:20
 10. Prashasti Patra Vanchan Pujya Peterbhai 0:58
 11. Dr Tejusbhai Nayak 11:04
 12. Aashirvad Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 22:05

Brahmaswarup Bhagatji Mahãrãj’s 190th Prãgatyotsav, AM-Mogri, India, 1 Mar 2018

 1. Sadguru Sant Pujya Poonambhai 16:32
 2. Sadguru Sant Pujya Ratikaka 23:37

Sant Bhagwant Sahebji 79th Pragatyotsav, GuruSabha AM-Mogri, India, 15 Feb 2018

 1. Sadguru Sant Pujya Shantibhai 3:20
 2. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 15:49
 3. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji 13:58

1st Patotsav, AM-Amdavad, India, 1 Feb 2018

 1. Sadguru Sant Pujya Shantibhai 13:10
 2. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 12:19
 3. Param Pujya Adhyatmanand Swami 12:06
 4. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji 27:57

Bhakti Parva 2017-18, AM-Mogri, India, 31 Dec 2018 to 2 Jan 2018

 1. Shri Vadtaldham Pad Yatra Sadguru Sant Pujya Shantibhai 8:54
 2. Shri Vadtaldham Pad Yatra Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 23:44
 3. Shri Vadtaldham Pad Yatra Sant Bhagwant Sahebji 23:37
 4. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai Amrut Prãgatya Mangal Sadguru Sant Pujya Shantibhai 10:05
 5. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai Amrut Prãgatya Mangal Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 10:37
 6. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai Amrut Prãgatya Mangal Sant Bhagwant Sahebji 22:35
 7. Sadguru Sant Pujya Shantibhai Amrut Prãgatya Mangal Sadguru Sant Pujya Shantibhai 15:20
 8. Sadguru Sant Pujya Shantibhai Amrut Prãgatya Mangal Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 6:00
 9. Sadguru Sant Pujya Shantibhai Amrut Prãgatya Mangal Sant Bhagwant Sahebji 7:44
 10. Cultural Program Sadguru Sant Pujya Shantibhai 1:09
 11. Cultural Program Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 3:37
 12. Cultural Program Sant Bhagwant Sahebji 2:18
 13. Rajat Pãtotsav Sant Bhagwant Sahebji 15:59
 14. Poshi Poonam Mahãtmya Mahãsabhã Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 23:32
 15. Poshi Poonam Mahãtmya Mahãsabhã Sadguru Sant Pujya Shantibhai 16:12
 16. Poshi Poonam Mahãtmya Mahãsabhã Sant Bhagwant Sahebji 12:54