Diwali Celebrations, AM-Mogri, 25 to 29 Oct 2019

 1. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai - Shree Lakshmi Poojan (25-10-2019) 11:42
 2. Pujya Utpalbhai - Sant Bhagwant Sahebji's Shree Lakshmi Poojan Sankalp (25-10-2019) 15:03
 3. Sant Bhagwant Sahebji - Shree Lakshmi Poojan (25-10-2019) 21:51
 4. Sadguru Sant Pujya Shantibhai - Shree Sharda Poojan (27-10-2019) 14:11
 5. Pujya Utpalbhai - Sant Bhagwant Sahebji's Sharda Poojan Sankalp (27-10-2019) 12:10
 6. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai - Shree Sharda Poojan (27-10-2019) 21:34
 7. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji - Shree Sharda Poojan (27-10-2019) 13:04
 8. Bhajan : Aatamdeep Evo Pragatavo - New Year (28-10-2019) 6:43
 9. Sadguru Sant Pujya Shantibhai - New Year (28-10-2019) 7:44
 10. Sadguru Sant Pujya Ashvibhai - New Year (28-10-2019) 11:39
 11. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji - New Year (28-10-2019) 30:24
 12. Pujya Dr Manojbhai - Bhai Beej (29-10-2019) 41:40
 13. Sadguru Sant Pujya Ashvibhai - Bhai Beej (29-10-2019) 8:55
 14. Sadguru Sant Pujya Shantibhai - Bhai Beej (29-10-2019) 6:14
 15. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji - Bhai Beej (29-10-2019) 15:55

Sant Bhagwant Sahebji’s 80th Pragatyotsav, Dhari, India, 21 Mar 2019

 1. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 26:01
 2. Sadguru Sant Pujya Shantibhai 11:49
 3. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji 24:28

Brahmaswarup Bhagatji Maharaj’s 191st Pragatyotsav, Dhari, India, 20 Mar 2019

 1. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 13:10
 2. Sadguru Sant Pujya Shantibhai 12:26
 3. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji 26:30

Poshi Poornima Celebrations, AM-Mogri, India, 21 Jan 2019

 1. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji - Patotsav Sabha, Poshi Poornima 20:44
 2. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai - Mahatmya Sabha, Poshi Poornima 40:14
 3. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji - Mahatmya Sabha, Poshi Poornima 10:04