Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 1. Title Music 0:56
 2. Title 0:43
 3. Sevaa E J Siddhi 5:24
 4. Sant Bhagwant Sahebji ni Chhe Mahatmya Sabhar Vani Sada 47:09
 5. Bhajan - Aankhaldi na He Ratan 9:19
 6. Sadhu Hriday ni Prarthna Ganga - Sadguru Sant Pujya Shantibhai 4:50
 7. Anoopam ni He Amrut Dhãrã - Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 45:34
 8. Bhagya Bade Jahan Sant Padhãre 10:10
 9. Pardeshmã Prabhuno Prasang : Saheb Ane Santone Sang 13:57
 10. Bhajan - Bhagya Bade Jaha Sant Padhare 5:50
 11. Satsang Samachar 13:55