Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

  1. Title Music 0:56
  2. Title 0:44
  3. Jeevtar Dhanya Kariye... Shaswat Kariye ! 6:10
  4. Sant Bhagwant Sahebji ni Chhe Mahatmya Sabhar Vani Sadaa 13:29
  5. Bhajan - Yogi Tera gan Gaviaya 5:46
  6. Sadhu Hriday ni Prarthna Ganga - Sadguru Sant Pujya Shantibhai 4:41
  7. Anoopam ni He Amrut Dhara - Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 28:36
  8. Satsang Samachar 26:42
  9. Invitation - Poshi Purnima 1:02