Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 1. Title Music 0:56
 2. Title 0:44
 3. Tantri Lekh 5:36
 4. Amdavad ma Swaminarayan Sampraday nu Vishvama Sarva Pratham Mandir 22:01
 5. Bhajan - Ek Samaye Amdavad ma 5:39
 6. Sant Bhagwant Sahebji ni Chhe Mahatmya Sabhar Vani Sadaa 29:24
 7. Sadhu Hriday ni Prarthna Ganga - Sadguru Sant Pujya Shantibhai 5:10
 8. Anoopam ni He Amrut Dhara - Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 31:28
 9. Bhajan - Holi Khele Maharaja Shreepur me 3:05
 10. Kaka He Amar Raho 1:55
 11. Satsang Samachar 15:40
 12. Nimantran 2:35