Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 1. Title Music Read 00:56
 2. Title 00:43
 3. Tejomay Divya Murti Sant Bhagwant Sahebji 01:39
 4. Nutan Varsh ne Aavkaryu Chhe 04:15
 5. Shree Vadtaldham Padyatra 05:11
 6. Bhajan - Aavyo Avsar Anoopam Aaj 07:49
 7. Sadhuram Pujya Ashvindada Amrutparva 04:09
 8. Shantidata Pujya Shantidada Amrutparva 03:53
 9. Sansrutik Karyakram na Amrut Aanand 01:32
 10. Shree Thakorji Rajat Patotsav Mahaparva 04:59
 11. Sant Bhagwant Sahebji ni Chhe Mahatmya Sabhar Vani Sada 49:19
 12. Sadhu Hriday ni Prarthna Ganga - Sadguru Sant Pujya Shantibhai 05:21
 13. Bhajan - Ek Poshi Punam no Din Ugyo 09:22
 14. Anoopam ni He Amrut Dhara - Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 21:15
 15. Satsang Samachar 08:08
 16. Pujya Jyotiben Jivatu Jagatu Bhaagvat Hata 21:33
 17. Pujya Jyotiben Nirmal Pavitra Sadhutani Murti 06:10