Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

  1. Title Music 0:56
  2. Title 0:44
  3. Tantri Lekh 5:00
  4. Sant Bhagwant Sahebji ni Chhe Mahatmya Sabhar Vani Sadaa 45:16
  5. Bandhu Beldi Shatabdi Mahotsav 19:11
  6. Bhajan - Akshardham Thi 8:37
  7. Sadhu Hriday ni Prarthna Ganga - Sadguru Sant Pujya Shantibhai 4:03
  8. Anoopam ni He Amrut Dhara - Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 23:54
  9. Satsang Samachar 9:18
  10. Advertisement - V A Munshi Nature Cure Centre 2:12