Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

  1. Title Music 0:56
  2. Title 0:44
  3. Tantri Lekh 4:23
  4. Sant Bhagwant Sahebji ni Chhe Mahatmya Sabhar Vani Sadaa 48:47
  5. Sadhu Hriday ni Prarthna Ganga - Sadguru Sant Pujya Shantibhai 3:08
  6. Bhajan - Ashvinbhaie Sahebji Ne Olkhavya 4:04
  7. Anoopam ni He Amrut Dhara - Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 39:07
  8. Bhagya Bade Janha Sant Padhare 5:17
  9. Satsang Samachar 5:10