Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

  1. Title Music 0:56
  2. Title 0:44
  3. Nitya Navu Varsh 5:28
  4. Sant Bhagwant Sahebji ni Chhe Mahatmya Sabhar Vani Sadaa 29:09
  5. Bhajan - Anoopam Aanganiye Aavi Dipavali 6:52
  6. Sadhu Hriday ni Prarthna Ganga - Sadguru Sant Pujya Shantibhai 4:59
  7. Anoopam ni He Amrut Dhara - Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 19:56
  8. Bhajan - Manavata nu Pushpa 4:20
  9. Bhagya Bade Janha Sant Padhare 6:05
  10. Satsang Samachar 21:06