Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 • Pujya Dineshbhai performed pujan of Shree Lakshmiji.

 • Pujya Dineshbhai performed pujan of Yajmans.

 • Pujya Ranchhodbhai tied nada-chhadi to Yajmans.

 • Yajmans during Shree Lakshmi Pujan Rituals.

 • Yajmans during Shree Lakshmi Pujan Rituals.

 • Pujya Ranchhodbhai performed pujan of Sant Bhagwant Sahebji.

 • Vratdhari Santo performed Shree Lakshmi Pujan Rituals.

 • Vratdhari Santo performed Mantra Pushpanjali.

 • Yajmans during Shree Lakshmi Pujan celebrations.

 • Pujya Ranchhodbhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Haribhakto during Shree Lakshmi Pujan celebrations.