Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 • Shree Thakorji Maharaj during Patotsav vidhi.

 • Pujya Dineshbhai performed pujan and received blessings from Sant Bhagwant Sahebji .

 • Pujya Dineshbhai performed pujan and received blessings from Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai.

 • Pujya Sureshbhai tied nada-chhadi and received blessings from Sant Bhagwant Sahebji.

 • Pujya Sureshbhai tied nada-chhadi and received blessings from Sadguru Sant Pujya Shantibhai.

 • Pujya Sureshbhai offered khes to Sant Bhagwant Sahebji.

 • Anoopam Sur Vrund conducted Patotsav vidhi.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai and Yajmans during Patotsav vidhi.

 • Vratdhari Santo and Yajmans during Patotsav vidhi.

 • Yajmans and Haribhakto during Patotsav vidhi.

 • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Santo Pujya Ashvinbhai and Pujya Shantibhai performed Ishta-Dev Puja Vidhi of Shree Thakorji Maharaj, Shree Gunatitanand Swami and Shree Gopalanand Swami respectively.

 • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Santo Pujya Ashvinbhai and Pujya Shantibhai performed Ishta-Dev Puja Vidhi of Shree Thakorji Maharaj, Shree Gunatitanand Swami and Shree Gopalanand Swami respectively.

 • Sant Bhagwant Sahebji and Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed Patotsav vidhi.

 • Pujya Bharatbhai, Pujya Dineshbhai and Pujya Pareshbhai performed Ishta-Dev Puja Vidhi of Brahmaswarup Bhagatji Maharaj, Brahmaswarup Jaga Swami and Shree Hanumanji.

 • Pujya Gopalbapa, Pujya Vasibhai and Pujya Umeshbhai performed Ishta-Dev Puja Vidhi of Brahmaswarup Shastriji Maharaj, Brahmaswarup Yogiji Maharaj and Shree Ganpatiji.

 • Sant Bhagwant Sahebji performed Jalabhishek.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed Jalabhishek.

 • Sadguru Sant Pujya Shantibhai performed Jalabhishek.

 • Vratdhari Santo performed Jalabhishek.

 • Vratdhari Santo performed Jalabhishek.

 • Vratdhari Santo performed Jalabhishek.

 • Yajmans performed Jalabhishek.

 • Yajmans performed Jalabhishek.

 • Sadguru Sant Pujya Shantibhai showered blessings.

 • Shree Thakorji Maharaj with a divinely blissful Shangar.

 • Sant Bhagwant Sahebji performed pujan of Shree Thakorji Maharaj.

 • Sant Bhagwant Sahebji performed Patotsav Aarti.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed Patotsav Aarti.

 • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Santo and Vratdhari Santo performed Mantra Pushpanjali.

 • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Santo and Vratdhari Santo performed Mantra Pushpanjali.

 • Jai Jai Kaar.

 • Annakut offered to Shree Thakorji Maharaj.

 • Pujya Dinishbhai performed pujan and received blessings from Sant Bhagwant Sahebji during Patotsav Sabha.

 • Pujya Haribhai offered garland and received blessings from Sant Bhagwant Sahebji.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings.

 • Vratdhari Santo and Haribhakto during Patotsav Sabha.

 • Pujya Bharatbhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Shri Jagatbhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Chetanbhai received blessings from Sant Bhagwant Sahebji and Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai.

 • Gauravbhai received blessings from Sant Bhagwant Sahebji and Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai.

 • Balkrishnabhai, Gauravbhai and Pradeepbhai received blessings from Sant Bhagwant Sahebji and Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai.

 • Hetanbhai received blessings from Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai.

 • Gauravbhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Pujya Rajubhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Purvaben performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Sant Bhagwant Sahebji showered blessings.

 • Inspector Kambli and Team from Kharghar, Navi Mumbai Police Station received blessings from Sant Bhagwant Sahebji and Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai.

 • Dipakbhai anchored the sabha.