Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 • Sadguru Sant Pujya Shantibhai showered blessing via recorded video.

 • Vratdhari Santo and Haribhakto during the shibir.

 • Soor Vrund sang bhajans.

 • Jigarbhai (Ankleshwar) performed pujan and received blessings from Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai.

 • Venkateshbhai (Avakhal) offered garland and received blessings from Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai.

 • Pujya Manibhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Rakeshbhai (Vemar) performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Rajeshbhai (Ankleshwar) performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Pujya Satishbhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Aarti offered to Shree Thakorji Maharaj.

 • Vratdhari Santo and Haribhakto during the shibir.

 • Umeshbhai anchored the shibir.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings.