Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 • Shree Thakorji Maharaj during the celebrations.

 • Sadguru Sant Pujya Shantibhai performed Aarti.

 • Manish performed pujan and received blessings from Sadguru Sant Pujya Shantibhai.

 • Pujya Shreyashbhai offered bouquet and received blessings from Sadguru Sant Pujya Shantibhai.

 • Sadguru Sant Pujya Shantibhai showered blessings.

 • Shree Thakorji Maharaj, Brahmaswaroop Yogiji Maharaj, Param Pujya Kakaji, Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Sant Pujya Shantibhai, Sadguru Santo and Guests during the celebrations.

 • Sadguru Sant Pujya Shantibhai offered garland and received blessings from Sant Bhagwant Sahebji.

 • Pujya Harshukhbhai offered garland and received blessings from Sadguru Sant Pujya Shantibhai.

 • Sadguru Sant Pujya Shantibhai during the celebrations.

 • Pujya Utpalbhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Vratdhari Santo and Haribhakto during the celebrations.

 • Vratdhari Santo and Haribhakto during the celebrations.

 • Pujya Vijaybhai (Gunatit Jyot, V V Nagar) offered bouquet and received blessings from Sadguru Sant Pujya Shantibhai.

 • Pujya Anupbhai offered bouquet and received blessings from Sant Bhagwant Sahebji.

 • Kanjibapa offered garland and received blessings from Sadguru Sant Pujya Shantibhai.

 • Pujya Peterbhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Sant Bhagwant Sahebji during the celebrations.

 • Kikukaka offered seva and received blessings from Sadguru Sant Pujya Shantibhai.

 • Poonambhai offered garland and received blessings from Sadguru Sant Pujya Shantibhai.

 • Pujya Dilipbhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Hiteshbhai (USA) offered garland and received blessings from Sadguru Sant Pujya Shantibhai.

 • Yogendrabhai (UK) offered garland and received blessings from Sadguru Sant Pujya Shantibhai.

 • Harishbhai (UK) offered garland and received blessings from Sadguru Sant Pujya Shantibhai.

 • Yogendrabhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Hemaben offered gift and received blessings from Sadguru Sant Pujya Shantibhai.

 • Yuvati Mandal offered Pichvai (Curtain) for New Mandir and received blessings from Sadguru Sant Pujya Shantibhai.

 • Seemaben performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Sant Bhagwant Sahebji (L to R), Sadguru Sant Pujya Shantibhai, Sadguru Santo and Guests during the celebrations.

 • Maheshbhai received blessings from Sadguru Sant Pujya Poonambhai.

 • Cake arpan rituals

 • Sachi sang bhajan.

 • Sadguru Sant Pujya Shantibhai showered blessings.

 • Sant Bhagwant Sahebji showered blessings.

 • Vratdhari Santo and Haribhakto during the celebrations.

 • Haribhakto during the celebrations.

 • Jai Jai Kar…

 • Dr Dhananjaybhai anchored the celebrations.