Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 • Haribhakto welcoming Sadguru Santo and Vratdhari Santo.

 • Miteshbhai performed pujan of Shree Thakorji Maharaj.

 • Miteshbhai performed pujan and received blessings from Sadguru Sant Pujya Shantibhai.

 • Miteshbhai performed pujan and received blessings from Sadguru Sant Pujya Ratikaka.

 • Kaushikbhai offered garland and received blessings from Sadguru Sant Pujya Shantibhai.

 • Dineshbhai performed pujan of Pramukh of Kanam Patidar Samaj.

 • Sadguru Santo honored students with Param Pujya Sonaba Kelavani Kaushalya Puraskar.

 • Ashvinbhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Vratdhari Santo and Haribhakto during the celebrations.

 • Pujya Rajubhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Sadguru Sant Pujya Poonambhai showered blessings.

 • Sadguru Sant Pujya Shantibhai showered blessings.

 • Sadguru Sant Pujya Shantibhai showered blessings.

 • Sadguru Sant Pujya Ratikaka showered blessings.

 • Pujya Dilipbhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Pujya Ranchhodbhai and Pujya Kapilbhai carried Shree Thakorji Maharaj for Jal-Vihar ritual.

 • Pujya Ranchhodbhai and Pujya Kapilbhai carried Shree Thakorji Maharaj for Jal-Vihar ritual.

 • Shree Thakorji Maharaj during Jal Vihar.

 • Sadguru Santo, Vratdhari Santo and Haribhakto performed Aarti.

 • Vratdhari Santo and Haribhakto performed Aarti.

 • Vratdhari Santo and Haribhakto performed Aarti.

 • Haribhakto performed Aarti.

 • Haribhakto performed Aarti.

 • Haribhakto performed Aarti.

 • Sadguru Sant Pujya Shantibhai offered Jal-Vihar to Shree Thakorji Maharaj.

 • Maheshbhai anchored the celebrations.