Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 • Shree Thakorji Maharaj during the celebrations.

 • Sur Vrund sang bhajans.

 • Pujya Utpalbhai and Sur Vrund sang bhajan.

 • Vratdhari Santo and Haribhakto during the celebrations.

 • Sur Vrund sang bhajans.

 • Hasmukhbhai performed poojan of Anadi Mul Akshar Murti Shri Gunatitanand Swami.

 • Hasmukhbhai performed poojan of Brahmaswaroop Yogiji Maharaj.

 • Hasmukhbhai performed poojan of Sant Bhagwant Sahebji.

 • Hasmukhbhai performed poojan of Pujya Satishbhai.

 • Hasmukhbhai performed poojan of Pujya Utpalbhai.

 • Pujya Satishbhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Pujya Satishbhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Vratdhari Santo and Haribhakto during the celebrations.

 • Haribhakto during the celebrations.

 • Avinashbhai anchored the celebrations.