Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 • Shree Thakorji Maharaj during the celebrations.

 • Anoopam Sur Vrund sang bhajans.

 • Sant Bhagwant Sahebji performed darshan of Anadi Mul Akshar Murti Shri Gunatitanand Swami.

 • Anadi Mul Akshar Murti Shri Gunatitanand Swami during the celebrations.

 • Sant Bhagwant Sahebji and Sadguru Santo during the celebrations.

 • Anoopam Sur Vrund sang bhajans.

 • Pujya Bimalbhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Sadguru Sant Pujya Shantibhai showered blessings.

 • Sant Bhagwant Sahebji showered blessings.

 • Sant Bhagwant Sahebji performed Aarti.

 • Sadguru Sant Pujya Shantibhai performed Aarti.

 • Sadguru Sant Pujya Ratikaka performed Aarti.

 • Vratdhari Santo and Haribhakto performed Aarti.

 • Vratdhari Santo and Haribhakto performed Aarti.

 • Pujya Peterbhai anchored the celebrations.