Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 • Shree Thakorji Maharaj during Shakotsav Celebrations.

 • Shree Thakorji Maharaj during Shakotsav Celebrations.

 • Variety of Vegetables and Fruits were offered to Shree Thakorji Maharaj during Shakotsav Celebrations.

 • Anoopam Sur Vrund sang bhajans.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings.

 • Sant Bhagwant Sahebji during Celebrations.

 • Sadguru Sant Pujya Shantibhai showered blessings.

 • Pujya Rajubhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Pujya Dilipbhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Sant Bhagwant Sahebji showered blessings.

 • Haribhakto during Shakotsav Celebrations.

 • Sant Bhagwant Sahebji showered blessings.

 • Sant Bhagwant Sahebji showered blessings.

 • Sant Bhagwant Sahebji performed Shakotsav Aarti.

 • Sant Bhagwant Sahebji performed Shakotsav Aarti.

 • Sadguru Sant Pujya Shantibhai performed Shakotsav Aarti.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed Shakotsav Aarti.

 • Sadguru Sant Pujya Ratikaka and Sadguru Sant Pujya Poonambhai performed Shakotsav Aarti.

 • Sadguru Sant Pujya Harshadbhai performed Shakotsav Aarti.

 • Pujya Dilipbhai performed Shakotsav Aarti.

 • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Santo, Vratdhari Santo and Haribhakto during celebration.

 • Shakotsav Darshan

 • Shakotsav Darshan

 • Shakotsav Darshan

 • Shakotsav Darshan

 • Shakotsav Darshan

 • Shakotsav Darshan

 • Shakotsav Darshan

 • Shakotsav Darshan

 • Shakotsav Darshan

 • Shakotsav Darshan

 • Shakotsav Darshan

 • Shakotsav Darshan

 • Shakotsav Darshan

 • Shakotsav Darshan