Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 • Shree Thakorji Maharaj, Brahmaswarup Yogiji Maharaj and Sant Bhagwant Sahebji during Bhajan Sandhya.

 • Anoopam Sur Vrund sang bhajans.

 • Anoopam Sur Vrund sang bhajans.

 • Chetanbhai narrating Katha of 6 Mandirs built by Swaminarayan Bhagwan.

 • Sadguru Santo, Vratdhari Santo and Haribhakto during Bhajan Sandhya.

 • Sadguru Santo, Vratdhari Santo and Haribhakto during Bhajan Sandhya.

 • Jai Jai Kaar.

 • Jai Jai Kaar.

 • Sadguru Santo Pujya Ashvinbhai, Pujya Shantibhai showered blessings on Shri Chandrakantbhai and family.

 • Pujya Satishbhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Sadguru Santo Pujya Ashvinbhai and Pujya Shantibhai showered blessings.