Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 • Shree Thakorji Maharaj and Anadi Mul Akshar Murti Gunatitanand Swami during Poshi Poornima Mahatmya Sabha.

 • Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji and Santo during the celebration.

 • Shree Thakorji Maharaj, Anadi Mul Akshar Murti Gunatitanand Swami and Sant Bhagwant Sahebji during the celebration.

 • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Santo Pujya Ashvinbhai, Pujya Shantibhai, (L to R) Dr Manojbhai, Shri Jagatbhai, Dr Virendrabhai (USA), Dr Jitubhai (USA) and Shri Jasanidada during the celebration.

 • (R to L) Param Pujya Dinkar Uncle, Pujya Adhyatmanand Swamiji, Param Pujya Nirmal Swamiji, Pujya Premswarup Swamiji and Pujya Nishkamjivan Swamiji during the celebration.

 • Pujya Divyeshbhai performed pujan and received blessings from Sant Bhagwant Sahebji.

 • Pujya Divyeshbhai performed pujan and received blessings from Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai.

 • Pujya Govindbhai and Pujya Dilipbhai offered garland to Anadi Mul Akshar Murti Gunatitanand Swami.

 • Pujya Govindbhai and Pujya Dilipbhai offered garland and received blessings from Sant Bhagwant Sahebji.

 • Pujya Dilipbhai offered garland and received blessings from Sadguru Sant Pujya Shantibhai.

 • Pujya Hiteshbhai performed pujan of Param Pujya Nirmal Swamiji.

 • Pujya Govindbhai offered garland to Param Pujya Dinkar Uncle.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings.

 • Param Pujya Nirmal Swamiji showered blessings.

 • Pujya Premswarup Swamiji offered garland to Sant Bhagwant Sahebji.

 • Pujya Premswarup Swamiji showered blessings.

 • Pujya Adhyatmanand Swamiji showered blessings.

 • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Santo Pujya Shantibhai and Pujya Ashvinbhai offered shawl to Pujya Adhyatmanand Swamiji.

 • Param Pujya Dinkar Uncle showered blessings.

 • Shri Jitubhai (UK) and Dr Jitubhai (USA) received blessings from Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Santo Pujya Shantibhai and Pujya Ashvinbhai.

 • Sant Bhagwant Sahebji showered blessings.

 • Sant Bhagwant Sahebji showered blessings.

 • Sant Bhagwant Sahebji showered blessings.

 • Jai Jai Kaar.

 • Jai Jai Kaar.

Audio

 1. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 40:14
 2. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji 10:04