Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 • Shree Thakorji Maharaj during Shravan Maas Samuh Mahapuja.

 • Pujya Satishbhai tied nada-chadi to Aacharya Pujya Bimalbhai before commencing Samuh Mahapuja.

 • Shree Thakorji Maharaj, Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Santo, Vratdhari Santo and Aacharya during Samuh Mahapuja.

 • Jimishbhai performed pujan of Shree Thakorji Maharaj.

 • Jimishbhai performed pujan of Sant Bhagwant Sahebji.

 • Jimishbhai performed pujan and received blessings from Sadguru Sant Pujya Ratikaka.

 • Jimishbhai performed pujan and received blessings from Sadguru Sant Pujya Harshadbhai.

 • Shri Pankajbhai offered garland to Sant Bhagwant Sahebji.

 • Yajmans during Samuh Mahapuja.

 • Yajmans during Samuh Mahapuja.

 • Yajmans during Samuh Mahapuja.

 • Yajmans during Samuh Mahapuja.

 • Pujya Gautambhai performed pujan of Yajmans.

 • Pujya Gautambhai performed pujan of Yajmans.

 • Pujya Satishbhai tied nada-chadi to Yajmans.

 • Pujya Satishbhai tied nada-chadi to Yajmans.

 • Harshadbhai performed pujan of Yajmans.

 • Pujya Nikhilbhai tied nada-chadi to Yajmans.

 • Pujya Nikhilbhai tied nada-chadi to Yajmans.

 • Yajmans during Samuh Mahapuja.

 • Yajmans during Samuh Mahapuja.

 • Yajmans during Samuh Mahapuja.

 • Yajmans performed Aarti.

 • Yajmans performed Aarti.

 • Mahapuja Darshan

 • Sadguru Sant Pujya Harshadbhai showered blessings by sprinkling rose water on Yajmans.

 • Pujya Manibhai showered blessings by sprinkling rose water on Yajmans.

 • Pujya Dr Bharatbhai showered blessings by sprinkling rose water on Yajmans.

 • Yajmans and Haribhakto during Samuh Mahapuja.

 • Yajmans and Haribhakto during Samuh Mahapuja.

 • Sadguru Sant Pujya Harshadbhai showered blessings.

 • Sadguru Sant Pujya Ratikaka showered blessings.

 • Sadguru Sant Pujya Ratikaka showered blessings.

 • Divyangbhai performed Aabhar Darshan Pravachan.