Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 • Shree Thakorji Maharaj during GuruPurnima Mahaparva.

 • Sant Bhagwant Sahebji performed pujan of Shri Dineshbhai and Shri Satishbhai.

 • Yuvatio performed Cultural Program.

 • Yuvatio performed Cultural Program.

 • Kids performed Cultural Program.

 • Shri Vijaybhai performed pujan and received blessings from Sant Bhagwant Sahebji.

 • Shri Satishbhai offered garland and received blessings from Sant Bhagwant Sahebji.

 • Sant Bhagwant Sahebji offered shawl to Shri Dwarkeshlalji Mahodayshri (Kadi, Amdavad).

 • Shri Dwarkeshlalji Mahodayshri offered khes to Sant Bhagwant Sahebji.

 • Sant Bhagwant Sahebji with Shri Dwarkeshlalji Mahodayshri, Pujya Himmat Swami and Haribhakto

 • Hansaben sang bhajan.

 • Shri Satishbhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Shri Dinesbhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Sant Bhagwant Sahebji during the sabha.

 • Shashtri Shri Kalpeshbhai Pandya (Pujari Jalaram Mandir, Greenford) performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Shri Lord Dollar Popat delivered his speech.

 • Bhavishaben anchored the sabha.

 • Sant Bhagwant Sahebji showered blessings.

 • Sant Bhagwant Sahebji showered blessings.

 • Kids and Youth offered garland and received blessings from Sant Bhagwant Sahebji.

 • Haribhakto offered garland and received blessings from Sant Bhagwant Sahebji.

 • Ashvinbhai offered garland and received blessings from Sant Bhagwant Sahebji.

 • Sir Vartan Melkonian performed Mahatmya Darshan Pravachan.