Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 • Pujya Kiranbhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Ashvinbhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Minuben performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Pujya Bhupabhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Sanjaybhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Shainaben performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Hitenbhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Bhavnaben performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Karudada performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Vinubhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Manubhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Abhipsaben performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Rohitbhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Dipakbhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Pujya Himat Swami performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Surendrabhai performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Aashka performed Mahatmya Darshan Pravachan.

 • Sadguru Sant Pujya Shantibhai showered blessings.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings.

 • Sant Bhagwant Sahebji showered blessings.

 • Vratdhari Santo and Haribhakto during the sabha.

 • Shreela perfomed Bharatanatyam Dance on 'Aakhaldi na hai ratan'.

 • Nimmi anchored the sabha.