Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

  • (L to R) Dr Virendrabhai, Shri Jalabhai, Sadguru Sant Pujya Harshadbhai, Shri Vishnubhai, Shri C M Patel, Shri Mukeshbhai and Shri Chandrakantbhai inaugurated Yogi Gnan Shibir by lightning the lamp.

  • (L to R) Dr Virendrabhai, Shri Jalabhai, Sadguru Sant Pujya Harshadbhai, Shri Vishnubhai, Shri C M Patel, Shri Mukeshbhai and Shri Chandrakantbhai during Inaugural Ceremony of Yogi Gnan Shibir.

  • Akshaybhai performed pujan of Shree Thakorji Maharaj during first session.

  • Akshaybhai performed pujan and received blessings from Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai.

  • Pannaben offered garland to Vachanamrut.

  • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed Parayan.

  • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed Parayan.

  • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed Parayan.

  • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed Parayan.

  • Param Pujya Dinkar Uncle showered blessings.