Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

  1. Title Music 0:56
  2. Title 0:44
  3. Tantri Lekh 6:57
  4. Bhajan - Yogi Taari Varase Krupa 10:00
  5. Sant Bhagwant Sahebji ni Chhe Mahatmya Sabhar Vani Sadaa 36:47
  6. Sadhu Hriday ni Prarthna Ganga - Sadguru Sant Pujya Shantibhai 6:57
  7. Anoopam ni He Amrut Dhara - Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 32:42
  8. Bhajan - Guru Tera Sahara Hame Jab Mila 7:02
  9. Bhagya Bade Janha Sant Padhare 15:27
  10. Satsang Samachar 20:07