Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

  1. Title Music 00:56
  2. Title 00:42
  3. Pachis Hajaar Rupiyano Nafo Jato Karine 05:58
  4. Bhajan - Guru Aagna Ne Shish Dharine 08:41
  5. Sant Bhagwant Sahebji ni Chhe Mahatmya Sabhar Vani Sada 55:21
  6. Sadhu Hriday ni Prarthna Ganga - Sadguru Sant Pujya Shantibhai 05:48
  7. Bhajan - Aaradhu Akhand Preme 05:44
  8. Anoopam ni He Amrut Dhara - Sadguru Sant Pujya Shantibhai 44:46
  9. Satsang Samachar 07:27