Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

  1. Title Music 0:56
  2. Title 0:44
  3. Tantri Lekh 6:57
  4. Sant Bhagwant Sahebji ni Chhe Mahatmya Sabhar Vani Sada 37:09
  5. Sadhu Hriday ni Prarthna Ganga - Sadguru Sant Pujya Shantibhai 4:21
  6. Bhajan - Vhala Tara Pavan 8:54
  7. Anoopam ni He Amrut Dhãrã - Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 1:03:28
  8. Pardeshmã Prabhuno Prasang : Saheb Ane Santone Sang 13:02
  9. Satsang Samachar 8:08