Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 1. Title Music 00:56
 2. Title 00:42
 3. Mojma Revu Mojma Revu 07:05
 4. He Prabhu ! Amari Moj Akhand Rahe 06:09
 5. Brahmajyotima Prakash Parvo 16:31
 6. Sant Bhagwant Sahebji's Sankalp Lakshmi Poojan 09:50
 7. Sant Bhagwant Sahebji's Sankalp Sharda Poojan 19:10
 8. Sant Bhagwant Sahebji ni Chhe Mahatmya Sabhar Vani Sada 48:58
 9. Sadhu Hriday ni Prarthna Ganga - Sadguru Sant Pujya Shantibhai 05:49
 10. Samaynu Daan, Shaktinu Daan - Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 10:01
 11. Let There Be A Total Change - Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 27:45
 12. Gyan Chhe Te Vartanma Aave - Sadguru Sant Pujya Shantibhai 09:14
 13. Taari Snehvarshama Jivatar Amaru - Sadguru Sant Pujya Shantibhai 10:55
 14. Bhajan - Aangan Aavya Anoopam Avsar 07:18
 15. Desh-Pardeshna Kendroma Prakash Parvo 45:54
 16. Satsang Samachar 15:39