Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

  1. Title Music 0:56
  2. Title 0:44
  3. Akshar na He Dhami Shreej 8:41
  4. Brahmajyoti Ma Bhaktibhav ni Dipjyoti 46:03
  5. Sadhu Hriday ni Prarthna Ganga - Sadguru Sant Pujya Shantibhai 3:38
  6. Satsang Samachar 4:21
  7. Desh Pardeshna Vividh Kendroma Prakash Parvo 20:48
  8. Announcement-Anoopam Baal Vaarta 1:36
  9. Nimantran - Shri Vadtaldham Pad Yatra 0:47