Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

  1. Title Music 0:56
  2. Title 0:44
  3. Brahmaswarup Pappaji Pragtyaparve Aatam Dhare Vandan 2:24
  4. Bhajan - Kem Visaru Prem Aa Taro 6:57
  5. Sant Bhagwant Sahebji ni Chhe Mahatmya Sabhar Vani Sadaa 31:54
  6. Sadhu Hriday ni Prarthna Ganga - Sadguru Sant Pujya Shantibhai 3:43
  7. Anoopam ni He Amrut Dhara - Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 39:26
  8. Bhajan - Chori Chori Jaye 7:59
  9. Bhagya Bade Janha Sant Padhare 27:08
  10. Satsang Samachar 21:12