Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

  • Sant Bhagwant Sahebji performing darshan of Shakotsav offered to Shree Thakorji Maharaj at Parmita Mandir, Anoopam Mission, Mogri.

Shakotsav